• بازدید: 1892

آدرس های ما در زمینه آپدیت نود 32 :

در لیموبلاگ :Nod32

در رزبلاگ :Nod32Fa

در فرد بلاگ : Nod32

آپدیت آفلاین برای نود32 و اسمارت سکیوریتی برای نسخه های 4 و 5 و 6

TRIAL

Username:TRIAL-82604693
Password:rckmc2u2pk
---nod32.limooblog.com---
Username:TRIAL-82604699
Password:u43rx8hs76
---nod32.limooblog.com---
Username:TRIAL-82604917
Password:h3f85ra76f
---nod32.limooblog.com---

EAV

Username: EAV-81648145
Password: kah4mxmmx5
---nod32.limooblog.com---
Username: EAV-81648146
Password: xfrakrmtnj
---nod32.limooblog.com---
Username: EAV-81648163
Password: vdtehpf3fr