• بازدید: 2006


آدرس های ما در زمینه آپدیت نود 32 :

در لیموبلاگ :Nod32

در رزبلاگ :Nod32Fa

در فرد بلاگ : Nod32آپدیت آفلاین برای نود32 و اسمارت سکیوریتی برای نسخه های 4 و 5 و 6


Trial

Username:TRIAL-82962539

Password:73j7duf3me
---nod32.fardblog.com---
Username:TRIAL-82962602
Password:27ad5dv8px
---nod32.fardblog.com---
Username:TRIAL-82962605
Password:j4ffv385f7
---nod32.fardblog.com---
EAV
---nod32.fardblog.com---
Username: EAV-81897871
Password: t6hn6m4ma4
---nod32.fardblog.com---
Username: EAV-81897879
Password: 5jxnmr26tf
---nod32.fardblog.com---
Username: EAV-81897904
Password: dtft2sst73